Luchtzuiverende planten: hoe zit het precies?

Op onze website lees je op verschillende plekken over luchtzuiverende planten. Hoewel uit onderzoek zeker blijkt dat planten giftige stoffen uit de lucht kunnen halen, is het wel een wat genuanceerd verhaal.

Luchtzuiverende planten: hoe zit het precies?
Luchtzuiverende planten voor kantoor.
Luchtzuiverende planten voor kantoor door Bloei.

Luchtzuiverende planten: feit of fictie?

Al in 1989 wees een NASA-studie uit dat sommige veelvoorkomende kamerplanten de lucht in gebouwen kunnen zuiveren van giftige stofdeeltjes, zoals benzeen, formaldehyde en trichloorethyleen. Maar niet elke luchtzuiverende plant neemt elke gifstof op.

Daarnaast werd dit onderzoek, en veel hierop volgende onderzoeken, in een laboratorium gedaan. Dat betekent dat factoren die meespelen in een echte situatie niet zijn meegenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het openzetten van ramen en deuren, of een ventilatiesysteem.

Naar dit soort situaties moet dus nog meer onderzoek worden gedaan om de luchtzuiverende werking van planten preciezer in kaart te brengen.

Bewezen positieve effecten van planten

Een onderzoek van Wageningen University uit 2019 identificieerde zes positieve effecten van de aanwezigheid van planten in de werkomgeving.

  1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17% verbetering gemeten.
  2. Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.
  3. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).
  4. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.
  5. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.
  6. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich minder vaak ziek (een daling van 36% naar 16%). Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.
    Daarnaast vond een Brits-Nederlands onderzoek uit 2014 dat de productiviteit van medewerkers met 15% toeneemt wanneer er voldoende groen in hun werkomgeving is.
Interieurbeplanting voor het CWZ in Nijmegen door Bloei Interieurbeplanting.
Bloei Interieurbeplanting.

Planten verdienen zichzelf terug

De onderzoekers concludeerden ook dat de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Dit komt hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers. Deze conclusie wordt ondersteund door het eerder genoemde Brits-Nederlandse onderzoek.

Daarna levert de investering in planten juist geld op. Planten zijn bovendien een goedkoop alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te verkoelen in de zomer. De energiebesparing die dit oplevert, zorgt voor een verdere kostenbesparing.

Wilt u ook weten wat planten voor uw werkomgeving kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u ook weten wat planten voor uw werkomgeving kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie.